Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Concelleiro: Martín Villanueva Pastoriza

Información departamento
1º andar da Casa do Concello
Enderezo: Eduardo Vincenti 8
Teléfono: 986 390 029 ext.3

Xefa de negociado do departamento
Marina Sanjuán Nuñez – marina.urbanismo@concellodebueu.gal

Auxiliar administrativo
Isabel Navarro Lustres – isabel.urbanismo@concellodebueu.gal

Arquitecta
Horario de atención ao público: xoves de 10.00 a 12.00 h (cita previa)

Laura Palacio Marín – arquitecto@concellodebueu.gal

Arquitecto técnico
Horario de atención ao público: martes de 10.00 a 12.00 h (cita previa)
Alfredo de la Campa Fervenza – aparellador@concellodebueu.gal

Técnica Administración Xeral
Alba Carrera Dacuña

PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal)
INVENTARIOS CAMIÑO
UTILIDADES E RECURSOS
Plan de Mobilidade Sustentable PMUS

TRÁMITES

1.- Solicitude de Licenza de Obras

2.- Comunicación previa de primeira ocupación

3.- Comunicación previa de Obras

4.- Solicitude de Parcelación_Innecesariedade da mesma

5.- Solicitude de Licenza de Ocupación do Dominio Público Municipal

6.- Comunicación Previa de Obras Acondicionamento de Local para o desenvolvento dunha actividade

7.- Comunicación Previa de Inicio de Actividade (agás Actividades Recreativas_Espectáculos públicos)

8.- Declaración Responsable de Apertura de Establecementos abertos ao Público_organización de Actividades Recreativas_Espectáculos públicos

9.- Comunicación de Cambio de Titularidade

10.SOLICITUDE DE LICENZA DE TERRAZAS AO AIRE LIBRE OU NA VIA PUBLICA

11.- Achega de Documentación complementaria

12.- Declaración responsable Furancho

13. Solicitude parcela cemiterio Cela e Declaración responsable de non titularidade

Modelo-Solicitude-Autorizacion-Fogueira-en-terreno-privado-2023

Modelo-Solicitude-Autorizacion-Fogueira-no-Dominio-publico-municipal-2023