Concelleiro: Martín Villanueva Pastoriza

Información departamento

 • Planta 1ª da Casa do Concello
 • Enderezo: Eduardo Vincenti 8
 • Teléfono: 986 390 029 ext.3
Xefa de negociado do departamento
Auxiliar administrativo
Arquitecto
Arquitecto técnico

PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal)

INVENTARIOS CAMIÑOS

Esta documentación ten carácter informativo.
Para calquera certificación deberá solicitala nas dependencias municipais.

        Inventario Camiños Beluso

 1.  Fichas
 2. Planos catastro
 3. Planos ortofoto
 4. Listado camiños

        Inventario Camiños Cela

 1. Fichas
 2. Planos catastro
 3. Planos Ortofoto
 4. Listado camiños

TRÁMITES

  1. Licenza de obra
  2. Comunicación previa obras
  3. Comunicación previa apertura actividades
  4. Furanchos
  5. Quioscos de Praia
  6. Parcelacions
  7. Mercadiño
  8. Etc…