Información departamento:

Concelleiro: Fidel Castro Quiroga