Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Comisións informativas

As Comisións Informativas, integradas exclusivamente por membros de la Corporación, son órganos sen atribucións resolutorias que teñen por único fin o estudo, informe ou consulta dos asuntos que deben ser sometidos a pleno ou a Xunta de Goberno cando esta actúe con competencias delegadas polo Pleno.

  • Comisión Informativa de Asuntos Xerais
  • Comisión Informativa Especial de Contas

Delegacións de goberno

FÉLIX JUNCAL NOVAS (Alcalde, BNG)
felix@concellodebueu.gal

AUDIENCIAS VECIÑANZA:
Bueu, todos os martes, de 10.00 a 12.00 h na Casa do Concello (cita previa)
Beluso, os segundos xoves de cada mes, de 17.30 a 19.00 h na Casa do Pobo de Beluso
Cela, os últimos xoves de cada mes, de 17.30 a 19.00 h, no Centro Sociocultural de Cela

MARTÍN VILLANUEVA PASTORIZA (Concelleiro de urbanismo, mobilidade segura e sostible e patrimonio municipal, BNG)
martin@concellodebueu.gal

Audiencias veciñanza: mércores, de 10.00 a 12.00 h na Casa do Concello (cita previa)

SILVIA CARBALLO GONZÁLEZ (Concelleira de persoal, promoción económica, comercio local, turismo e praias, BNG)
silvia@concellodebueu.gal

LAURA OGANDO MUÑIZ (Concelleira de benestar social e igualdade, BNG)
lauraogando@concellodebueu.gal

XOSÉ LEAL FARIÑA (Concelleiro de facenda, subvencións e contratación pública, BNG)
leal@concellodebueu.gal

RICARDO VERDE PIÑEIRO (Concelleiro de deportes, saúde e benestar animal, BNG)
ricar@concellodebueu.gal

CARMEN GARCÍA GARCÍA (Concelleira de cultura, mocidade, normalización e dinamización lingüística, BNG)
carmengarcia@concellodebueu.gal

ALBERTO MOITAL CERVIÑO (Concelleiro de patrimonio cultural e arquivo municipal, BNG)
albertomoital@concellodebueu.gal

ISABEL QUINTÁS JUNCAL (Concelleira de modernización da administración, ensino, participación veciñal, limpeza viaria e de edificios públicos, PSOE)
isabel@concellodebueu.gal

Audiencias veciñanza: mércores, de 10.00 a 12.00 h na Casa do Concello (cita previa)

CELSO DOPAZO PIÑEIRO (Concelleiro de mantemento e reparación de: vías públicas, fontes, lavadoiros e centros educativos, abastecemento e saneamento de augas, PSOE)
celso@concellodebueu.gal

Audiencias veciñanza: xoves, de 10.00 a 12.00 h na Casa do Concello (cita previa)