Comisións informativas

As Comisións Informativas, integradas exclusivamente por membros de la Corporación, son órganos sen atribucións resolutorias que teñen por único fin o estudo, informe ou consulta dos asuntos que deben ser sometidos a pleno ou a Xunta de Goberno cando esta actúe con competencias delegadas polo Pleno.

  • Comisión Informativa permanente de economía, emprego, consumo e turismo (Silvia Carballo González)
  • Comisión Informativa permanente de medio ambiente urbano e servizos (Manuel Otero Pérez)
  • Comisión Informativa Permanente de portavocía do goberno, educación, cultura e políticas sociais (María Teresa López González)
  • Comisión Informativa permanente de urbanismo, patrimonio e vivenda (Martín Villanueva Pastoriza)
  • Comisión Informativa de Facenda e Réxime Interior (José Inocente García Cuervo)

Delegacións de goberno

FÉLIX JUNCAL NOVAS (Alcalde, BNG)
felix@concellodebueu.gal

MARTÍN VILLANUEVA PASTORIZA (Concelleiro de Urbanismo, Patrimonio e Vivenda, BNG)
martin@concellodebueu.gal

SILVIA CARBALLO GONZÁLEZ (Concelleira de Economía, Emprego, Consumo, Turismo, Normalización lingüística e Persoal, BNG)
silvia@concellodebueu.gal

MARÍA TERESA LÓPEZ GONZÁLEZ (Concelleira de Sanidade e Educación, BNG)
terelopez@concellodebueu.gal

ANA ISABEL OTERO PASTORIZA (Concelleira de Promoción dos Maiores e Igualdade, BNG)
ana@concellodebueu.gal

JOSÉ INOCENTE GARCÍA CUERVO (Concelleiro de Facenda e Modernización da Administración Local e Réxime Interior, BNG)
cuervo@concellodebueu.gal

FIDEL CASTRO QUIROGA (Concelleiro de Obras e Servizos, BNG)
fidel@concellodebueu.gal

XOSÉ LEAL FARIÑA (Concelleiro de Cultura e Novas Tecnoloxías, BNG)
leal@concellodebueu.gal

MARÍA JOSÉ PÉREZ PIÑEIRO (Concelleira da Praza de Abastos e Benestar Social, BNG)
maria@concellodebueu.gal

INMACULADA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ DIAS (Concelleira de Mocidade e Infancia, BNG)
macu@concellodebueu.gal

MANUEL OTERO PÉREZ (Concelleiro de Deportes, BNG)
manolo@concellodebueu.gal

ADRIÁN FERRER REBOIRÁS (Concelleiro de Medio Ambiente, BNG)
adrian@concellodebueu.gal