Comisións informativas

As Comisións Informativas, integradas exclusivamente por membros de la Corporación, son órganos sen atribucións resolutorias que teñen por único fin o estudo, informe ou consulta dos asuntos que deben ser sometidos a pleno ou a Xunta de Goberno cando esta actúe con competencias delegadas polo Pleno.

  • Comisión Informativa de Asuntos Xerais
  • Comisión Informativa Especial de Contas

Delegacións de goberno

FÉLIX JUNCAL NOVAS (Alcalde, BNG)
felix@concellodebueu.gal

AUDIENCIAS VECIÑANZA:
Bueu, todos os martes, de 10.00 a 12.00 h na Casa do Concello
Beluso, os segundos xoves de cada mes, de 11.00 a 12.00 h na Casa do Pobo de Beluso
Cela, os últimos xoves de cada mes, de 11.00 a 12.00 h, no Centro Sociocultural de Cela

MARTÍN VILLANUEVA PASTORIZA (Concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas Públicas, BNG)
martin@concellodebueu.gal

Audiencias veciñanza: mércores, de 10.00 a 12.00 h (cita previa)

SILVIA CARBALLO GONZÁLEZ (Concelleira de Economía, Emprego e Turismo, BNG)
silvia@concellodebueu.gal

ANA ISABEL OTERO PASTORIZA (Concelleira de Igualdade, BNG)
ana@concellodebueu.gal

XOSÉ LEAL FARIÑA (Concelleiro de Cultura, Innovación e Desenvolvemento Tecnolóxico, Medio Ambiente e Residuos, BNG)
leal@concellodebueu.gal

RICARDO VERDE PIÑEIRO (Concelleiro de Deportes, BNG)
ricar@concellodebueu.gal

AGUSTÍN GALLEGO PIÑEIRO (Concelleiro de Mocidade, Normalización Lingüística e Casa da Música, BNG)
tinsogallego@concellodebueu.gal

ALBERTO MOITAL CERVIÑO (Concelleiro de Patrimonio, Arquivo e Bibliotecas, BNG)
albertomoital@concellodebueu.gal

JULIO VILLANUEVA GONZÁLEZ (Concelleiro de Facenda e Réxime Interior, ACB)
xulio@concellodebueu.gal