Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lembrámoslle que o día LUNS 19/06/2023 iníciase o prazo para o pagamento en recadación voluntaria da CONTRIBUCIÓN ANUAL/IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES 2023; que remata o VENRES 25/08/2023.
Os recibos domiciliados cargaranse en conta bancaria o día MARTES 01/08/2023.

Permítelle ao contribuínte acceder de xeito seguro, en tempo real, a consultar ou realizar as seguintes operacións:

 • Pago dos seus recibos.
 • A súa información ou conta tributaria.
 • Os seus valores en voluntaria, executiva ou os que estén incluidos nun expediente de constrinximento.
 • Os bens que constitúen obxectos tributarios (inmobles, vehículos … etc.).
 • Localización na cartografía oficial do Catastro.
 • Domiciliación dos seus recibos.
 • Alta de autoliquidación de vehículos.
 • Modificación ou ampliación dos seus datos persoais (enderezo, data de nacemento, teléfonos fixo e móbil, fax, correo electrónico… etc.)
 • Consulta de recibos anulados.
 • Xustificante de recibos pagados.
 • Impresión de documentos cobratorios.
 • Identificación de conductor en sancións de tráfico.
 • Acceso directo á ePasarela de pagos de ABANCA

Para máis información tamén podes chamar ao teléfono 986 39 00 66, enviar un correo electrónico a bueu@canaltributos.com, ou visitar a oficina situada en Rúa Eduardo Vincenti, 53 Baixo, Bueu.