A xestión tributaria do pago dos impostos, reclamacións, novas altas, etc., deberás dirixirte ás oficinas de Xestión Tributaria, ubicadas en Eduardo Vincenti, 53.

Tamén podes chamar ao teléfono 986390066 ou enviar un correo electrónico a bueu@canaltributos.com.

De igual modo está habilitada unha plataforma en liña para o pago dos tributos.