Información departamento:

Concelleiro de Innovación e Desenvolvemento Tecnolóxico: Xosé Leal Fariña