Información departamento:

concelleiro de Novas Tecnoloxías: Xosé Leal Fariña