Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Resolución nomeamento membros do tribunal

Resolución de nomeamento dos membros do tribunal cualificador por delegación das funcións da secretaria titular e do escrito presentado por D. Susana García Gómez para a confeccion de listaxes de contratación laboral temporal dun/ha traballador/a social no Concello de Bueu.

Resolución nomeamento tribunal