Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Resolución lista provisional admitidos/as e excluídos/as bolsa limpeza

Resolución da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as para a creación dunha bolsa de traballo de contratación de persoal laboral temporal de peóns do servizo de limpeza viaria, edificios e instalacións municipais. As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de 3 días para a emenda de documentación.
Transcorrido este prazo procederase a ditar Resolución definitiva de admitidos e excluídos que será igualmente publicada polos mesmos medios.

Resolución listaxe provisional bases limpeza