Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria pleno outubro 2018

O 1 de outubro celebrarase a sesión plenaria da corporación ás 20.00 h. Os asuntos da orde do día que se van tratar son:

A) PARTE RESOLUTIVA

1.- Aprobación da acta de sesión anterior ( núm.12/18, ordinaria do 18.09.2018 ).

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

1.- Dación de conta das liñas fundamentais Orzamentos 2019. Expediente 2091/2018.
2.- Dación de conta das resolucións da alcaldía habidas dende a derradeira sesión ordinaria.

C) ROGOS E PREGUNTAS

Convocatoria pleno outubro 2018

0 Comentario(s)

Aínda non hai comentarios

Deixar un comentario