Condicións específicas chamamento 1º exercizo praza Técnico administración xeral

Anuncio sobre as condicións específicas relativas ao chamamento das persoas candidatas que concorran ao 1º exercizo do procedemento selectivo Técnico/a de administracion.