Anuncio resultado definitivo e proposta de contratación 5 persoas beneficiarias da RISGA 2021