ANUNCIO DE RESULTADO DEFINITIVO DE SORTEO DE EMPATES DA LISTA DE PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS PARA A CONFORMACIÓN DUNHA BOLSA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TRABALLADOR/A SOCIAL DO CONCELLO DE BUEU 2021