Anuncio cualificacións obtidas lectura pública da segunda proba teórica do proceso selectivo de técnico/a de administración xeral