Resolucion aprobación lista provisional e tribunal Oficina de Turismo