Guías de prevención para actividades económicas

O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia publica na súa web diferentes guías e información relativas á prevención e saúde laboral fronte ao Coronavirus.