Miserábeis O Musical

O alumnado e profesorado do IES Illa de Ons estreará o 21 de xuño o musical Os Miserábeis, representación baseada na obra de Víctor Hugo e que soará por ver primeira en lingua galega.

Rúa de Montero Ríos, 36930 Bueu, Pontevedra