Cualificación provisional do procedemento selectivo para a cobertura dunha praza de Técnico/a de administración Xeral en réxime de interinidade do Concello de Bueu