Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria pleno xaneiro 2022

A corporación municipal celebrará a sesión plenaria ordinaria o 19 de xaneiro ás 20.00 h no Centro Social do Mar. O acto poderase seguir de forma presencial ou tamén en directo dende a canle de YouTube do Concello de Bueu.

Os asuntos da orde do día son os seguintes:

A) PARTE RESOLUTIVA
A.1.1.- Aprobación da acta da sesión anterior (núm. 2021-0012, ordinaria do 02.11.21).
A.1.2.- Aprobación da acta da sesión anterior (núm. 2021-0013, extraordinaria do 30.11.21).
A.1.3.- Aprobación da acta da sesión anterior (núm. 2021-0014, ordinaria do 09.12.21).
A.2.- Moción do GPM do BNG en defensa dos montes do Morrazo, por un modelo de enerxía eólica sustentábel, xusta fronte ao espolio e a depredación.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL
B.1.- Dación de conta dos reparos de legalidade formulados pola intervención municipal desde a derradeira sesión ordinaria.

B.2.- Dación de conta das resolucións de alcaldía ditadas desde a derradeira sesión ordinaria do Pleno.

C) ROGOS E PREGUNTAS