Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria de pleno xullo

O vindeiro 2 de xullo, ás 21.00 horas, celebrarase a sesión plenaria ordinaria da corporación municipal de Bueu. Os asuntos da orde do día son os seguintes:

A) PARTE RESOLUTIVA

  1. Aprobación actas sesións anteriores (núm. 08/18, ordinaria de 4 de xuño; e núm. 09/18, extraordinaria de 22 de xuño)
  2. Moción presentada polo grupo ACB-SON pola institucionalización do Día da Galiza Mártir

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

  1. Dación conta das resolucións da alcaldía ditadas dende a derradeira sesión ordinaria
  2. Dación conta dos reparos de legalidade formulados por intervención dende a derradeira sesión ordinaria

Anuncio pleno xullo 2018