Anuncio de cualificacións obtidas na segunda proba do primeiro exercizo e convocatoria do segundo exercizo do proceso selectivo de técnico/a de administración xeral