Nomeamento de Francisco Javier Antoñón Clemente como Arquitecto Superior do Concello en Comisión de Servizos