Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Información pública de proxecto de construción TCA na estrada PO-551

A continuación poderedes descargar o «Proxecto de construción: Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020: MSV no entorno de TCA na estrada PO-551, PQ 7+800 a 8+800, de clave PO/17/141.06», debido a que se acordou sometelo a trámite de información pública, durante un prazo de trinta días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (prevista para 22 de maio), e ao informe das administracións públicas afectadas.

Escrito xunta de Galicia para Información Pública

Proxecto exposición pública TCA na estrada PO-551