INDICE DE RISCO DIARIO DE INCENDIO FORESTAL (FOGUEIRAS SAN PEDRO)

Deixamos enlace ao IRDI (índice de risco diario de incendio forestal) da Consellería do Medio Rural, para a súa consulta diaria cara a fin de semana, lembrando que aos que vaian a elaborar fogueiras en San Pedro deben consultar dito índice, pois en virtude do punto 17º do Bando de Alcaldía que regula as actividades co gallo das festas de San Xoán e San Pedro para o ano 2019, nos casos de que o IRDI sexa extremo o día da celebración, se entenderán, en todo caso, revogadas as autorizacións emitidas con anterioridade.

https://mediorural.xunta.gal/nc/areas/forestal/incendios_forestais/irdi/