Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cualificacións obtidas polas aspirantes que concorren á lectura pública da segunda probado primeiro exercizo “Probas teóricas” (obrigatorio e eliminatorio) consistente no cuestionario de 05 preguntas de contido teórico de proceso selectivo TAX

Arquivos Adxuntos