Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria pleno extraordinario

O vindeiro 22 de xuño, ás 9.00 horas da mañá, o Centro Social do Mar vai acoller unha sesión plenaria extraordinaria na que se tratarán os seguintes asuntos:

A) PARTE RESOLUTIVA

1- Proposta alcaldía de incoación procedemento de contratación administrativa contracto obra «Construción piscina municipal cuberta en Bueu»

2- Proposta alcaldía fixación límite de gasto anualidade 2019, proxecto «Construción piscina municipal cuberta en Bueu»

3- Proposta alcaldía aprobación expediente contratación administractiva contrato obra «Construción piscina municipal cuberta Bueu»

EDICTO INTERNO 2018-0108 [ANUNCIO SESION ORDINARIA XGL. 2 MES XUÑO 2018]