Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria pleno extraordinario

O 25 de outubro, ás 9.00 h da mañá, celebrarase unha sesión plenaria extraordinaria. Os asuntos da orde do día son os seguintes:

A) PARTE RESOLUTIVA
1. Proposta de alcaldía relativa ao levantamiento de reparo e aprobación do recoñecemento extraxudicial de créditos núm. 3/2018. Expediente núm. 1951/2018
2. Proposta de alcaldía relativa á aprobación da amortización anticipada de endeudamiento neto. Expediente núm. 2134/2018
3. Proposta de alcaldía relativa á aprobación inicial do expediente de modificación de créditos núm. 14/2018 por suplemento de crédito por importe de 219.195,67 €. Expediente núm. 2148/2018
4. Proposta de alcaldía relativa á aprobación inicial do orzamento municipal e do catálogo de postos de traballo e Plantel de persoal do concello de Bueu para o exercicio 2018. Expediente 2041/2018.

Convocatoria pleno extraordinario outubro 2018