Contrato adquisición sistema de gravación de audio e transcrición salón de plenos do concello de Bueu