Arrendamento ben inmoble por concurso público a centro información a muller