Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aviso importante: Procedemento administrativo permiso de conducir

A DXT (Dirección Xeral de Tráfico) é o organismo encargado de expedir os permisos de conducir en España. Para garantir que todos os condutores e condutoras teñen os coñecementos precisos, as persoas aspirantes deben superar un exame teórico e outro práctico.

Para obter un novo permiso de conducir, deben presentar unha solicitude para poder realizar os exames. Os procedementos a seguir, ademais de todas as medidas de seguridade aplicadas fronte á Covid-19, atópanse na seguinte ligazón:


https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/obtencion-renovacion-duplicados-permiso/permiso-conducir/#