Anuncio: Resolución dos empates, resultado definitivo e proposta contratacion Oficial condutor Plan de Emprego 2019