Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anuncio da aprobación inicial do estudo de detalle relativo ao reaxuste dasaliñacións no ámbito do solo urbano non consolidado denominado POL-12 rúa Nova de Arriba, cruzamento

ESTUDO DE DETALLE POL-12 RÚA NOVA DE ARRIBA